PSİKOLOJİ

Program Dili
Türkçe

Kimler Başvurabilir?

TC vatandaşı öğrenciler
KKTC vatandaşı öğrenciler
Uluslararası öğrenciler

Bilgi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2017 yılında kurulmuştur. Türkçe eğitim vermektedir. Sosyal bilimler içinde yer alan psikoloji, bir bilim dalı olarak ortaya çıktığı günden günümüze gelene kadar geçen süre içerisinde gelişerek ilerlemiş, klinik psikoloji, adli psikoloji, sağlık psikolojisi, deneysel psikoloji, spor psikolojisi gibi uzmanlık alanları ile varlığını güçlendirerek sürdürmüştür. Bugün, üniversitelerin psikoloji bölümleri en çok tercih edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak hedefimiz, etik ilke ve sorumluluklar çerçevesinde uygulama ve kuramsal alanda çalışmalar yapacak yetkin psikologlar yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümümüzün uzman kadrosu tarafından verilen teorik bilgiler psikoloji laboratuvarında yapılan uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektedir.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji; bireylerin davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygu eksenli yaşamlarını bilimsel yöntemler yardımıyla açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik olarak gelişim gösteren temel bir bilim dalıdır. Günümüzde psikoloji bilimi; sanayi, eğitim, sağlık, güvenlik, sanat, bilişim gibi birçok disiplinde geniş bir uygulama ve kullanım alanına sahiptir. Bölümün amaçları; psikolojinin çok sayıda farklı alanlarında öğrencilere yeni bilgiler kazandırmak, öğrenilenlerin uygulama ile pekiştirilmesini sağlamak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, algılama becerisini geliştirmek, deneysel çalışma ve alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler toplayıp bunları analiz edebilme yeteneğini kazandırmaktır.