İşletme

Program Dili
İngilizce

Kimler Başvurabilir?

KKTC vatandaşı öğrenciler
Uluslararası öğrenciler

Bilgi

İşletme İngilizce dilinde sunulan lisans programımızdır.

Eğitim / Öğrenim

İşletme Bölümü, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla yürütürken, aynı zamanda öğrencilere her zaman kapıları açık olan, seçkin bir eğitim kadrosuna sahiptir. Bölüm öğrencilerimizin yaklaşık üçte ikisi, komşu ülkeler, OrtaDoğu ülkeleri, gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerindendir. Türk öğrencilerle uluslararası öğrenciler arasında kurulan dostluk bağları, hem onlara global bakış açıları kazandırmakta, hem de uluslararası iş fırsatlarını değerlendirecek sosyal ağlara dahil olmalarını sağlamaktadır.

Neden İşletme Bölümü?
İşletme lisans programı işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ve yönetici ihtiyacını  için çok önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca işletmelerde kullanılan  teknolojiler sürekli değişmekte ve yatırımlara konu olmaktadır. Bu bağlamda işletmelerde yatırım projelerinin yürütülebilmesi için şüphesiz ki bu teknolojilere hakim olan işletmeciler tarafında yürütülebilir.

Kariyer olanakları
Ders programımız etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

Programdan mezun olanlar sanayi kuruluşları ile hizmet sektöründe; bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma hizmetleri vb. özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görevler alabileceklerdir.