AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Fakülte Dekanı
elip.cepni@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ
Fakülte Dekan Yardımcısı
serdal.isiktas@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TOPUZ
Psikoloji - Öğretim Üyesi
mehtap.topuz@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Seven KAPTAN
Psikoloji - Öğretim Üyesi
seven.kaptan@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma TUNA
Psikoloji- Öğretim Üyesi
seyma.tuna@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BÜRTEK
Sosyal Hizmet - Öğretim Üyesi
seyma.tuna@kstu.edu.tr - CV
Öğr. Gör. Bedriye Yılmaz ALICI
Psikoloji - Öğretim Görevlisi
bedriye.alici@kstu.edu.tr - CV