AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
EmailCV
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TOPUZ
Psikoloji – Öğretim Üyesi
EmailCV
Dr. Öğr. Üyesi Seven KAPTAN
Psikoloji – Öğretim Üyesi
EmailCV
Yrd. Doç. Dr. Damla ALKAN
Psikoloji – Öğretim Üyesi
EmailCV
Öğr. Gör. Kübra ÖZSAT
Psikoloji – Öğretim Üyesi
EmailCV
Öğr. Gör. Cansın İSKENDER
Psikoloji – Öğretim Üyesi
EmailCV
Öğr. Gör. Zühre AKMANLAR
Psikoloji – Öğretim Üyesi
EmailCV
Doç. Dr. Hüda HÜDAVERDİ
İşletme Yönetimi
EmailCV
Dr. öğr. Üyesi Selim SOYDEMİR
İşletme Yönetimi
EmailCV
Yrd. Doç. Dr. Hamed FATHİ
İşletme Yönetimi
EmailCV
Dr. Serdal GÜNDÜZ
İşletme Yönetimi
EmailCV

** Ders saati ücretli öğretim elemanı