Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF), Üniversitemizde 2016 yılında akademik hayata başlamıştır. Fakültemizin kuruluş felsefesi sosyal bilimlerin bütüncül bir yapı arz ettiği ve bu alanda yapılan araştırmaların ve eğitimin de disiplinler arası bir bakış açısını gerektirdiği anlayışına dayanmaktadır.

Fakülte'nin bütün programlarında, bir bilim dalının gerektirdiği tüm temel bilgilerin yanı sıra sürekli değişen ve farklı taleplerle karşımıza çıkan bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel ve sanatsal becerilerin öğrenciye kazandırılmasına çalışılmaktadır.

logo35