Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF), Üniversitemizde 2016 yılında akademik hayata başlamıştır. Fakültemizin kuruluş felsefesi sosyal bilimlerin bütüncül bir yapı arz ettiği ve bu alanda yapılan araştırmaların ve eğitimin de disiplinler arası bir bakış açısını gerektirdiği anlayışına dayanmaktadır.